دستگاه دوخت خط تولید دستکش یکبار مصرف نایلونی

خط تولید دستکش یکبار مصرف

آیا با دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف آشنا هستید؟ به نظر شما خرید خط تولید دستکش یکبار مصرف نایلونی می تواند ماهانه چه مقدار سود آوری داشته باشد؟

دستکش یکبار مصرف نایلونی یکی از پرمصرف ترین انواع دستکش بشمار می آید. بیمارستان ها، راکز درمانی، رستوران ها، مراکز عرضه مواد غذایی بهداشتی، منازل، و بطور کلی تمامی مکان هایی که حفظ بهداشت در آن ها اهمیت دارد، می توانند از جمله موارد مصرف دستکش یکبار مصرف باشند.

حال آیا می دانید دستکس یکبار مصرف چگونه تولید می شود؟ در این مقاله به تشریح خط تولید دستکش یکبار مصرف و میزان سود آوری آن خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

دستگاه تولید نایلون

همانند خط تولید نایلون و نایلکس در این خط تولید نیز نیاز به دستگاه تولید رول نایلون می باشد. معمولا نایلون مورد استفاده برای تولید دستکش یکبار مصرف عاج دار می باشد. از این رو دستگاه تولید رول نایلون این خط تولید به غلطک های عاج دار مجهز می گردد. عرض نایلون مورد نیاز برای تولید دستکش یکبار مصرف نایلونی 60 و یا 80 سانتی متر است. دستگاه تولید نایلون عرض 80 راد ماشین در ساعت 25 الی 35 کیلو گرم و دستگاه تولید نایلون عرض 60 در هر ساعت کاری 20 الی 30 کیلو گرم تولید می کند.

دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف

وجه تمایز خط تولید دستکش نایلونی یکبار مصرف با خط تولید انواع نایلون در دستگاه دوخت می باشد. دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف قالبی متفاوت نسبت به انواع دستگاه دوخت نایلون و نایلکس دارد. دستگاه دوخت دستکش راد ماشین دو طبقه بوده و در هر دقیقه 200 الی 240 عدد دستکش را دوخت می زند. از این رو می توان گفت در هر دقیقه کار، این دستگاه 2 بسته 100 عددی دستکش تولید می نماید.


محاسبه سود تولید دستکش یکبار مصرف

دستگاه تولید نایلون رولی عرض 80 سانتی متر در هر ساعت کاری 25 الی 35 کیلو گرم نایلون عاج دار تولی می نماید. برای محاسبه میزان سود، این عدد را بطور متوسط 30 کیلو گرم در ساعت در نظر می گیرم. قیمت مواد اولیه درجه یک تولید پتروشیمی های ایران نیز بطور متوسط 4500 تومان برای هر کیلو گرم در نظر گرفته می شود.

از طرفی رول نایلون آماده در بازار به قیمت حدودی 5500 تومان به فروش می رسد. یعنی اگر خط تولید دستکش یکبار مصرف به دستگاه تولید نایلون مجهز نشود، ماده اولیه دستگاه دوخت دستکش می بایست به قیمت هر کیلو گرم 5500 تومان خرید گردد. می توان گفت که تولید رول نایلون مورد نیاز جهت دستکش یکبار مصرف نایلونی بطور متوسط برای هر کیلو گرم 1000 تومان سود خواهد داشت.

طبق ادعای تولید کنندگان دستکش نایلونی، 60 درصد از هر کیلو گرم رول نایلون توسط دستگاه دوخت به دستکش تبدیل می گردد. از این رو از هر کیلو گرم نایلون 10 بسته 60 گرمی حاوی 100 عدد دستکش بدست می آید. همانگونه که بیان شد دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف ظرفیت تولید حداقل 200 عدد در دقیقه دارد. قیمت فروش کلی دستکش به بیان مشتریان ما برای بسته بندی سلفونی بطور متوسط 700 و برای بسته بندی کارتنی بطور متوسط 950 می باشد.

اگر ظرفیت تولید دستگاه را بر اساس تعداد بسته در در دقیقه محاسبه کنیم به عدد 2 خواهیم رسید. از این رو دستگاه دوخت دستکش در هر ساعت 120 و در هر شیفت کاری 8 ساعته 960 بسته دستکش یکبار مصرف تولید می کند. به عبارت دیگر دستگاه دوخت در هر شیفت 96 کیلو گرم نایلون رول شده مصرف می کند. البته 40 درصد از این عدد ضایعات است که فروش آن می تواند به ازای هر کیلو گرم 2500 تومان سود داشته باشد.

همانگونه که بیان شد 40 درصد از 96 کیلو گرم معادل 38.4 کیلو ضایعات این دستگاه است که اگر این عدد را در 2500 تومان ضرب کنیم، سود حاصل از فروش ضایعات معادل عدد 2/880/000 تومان در ماه خواهد بود. هرچند می توان ضایعات را مجددا برای تولید رول نایلون دستکش بکار برد که در این صورت میزان سود آوری خیلی بیشتر می شود. (قیمت ضایعات حدودا نصف قیمت مواد اولیه درجه یک می باشد)

حال به محاسبه میزان سود حاصل از فروش دستکش می پردازیم. اگر بسته بندی سلفونی باشد، 960 بسته در 8 ساعت ضرب در 700 که قیمت هر بسته است، درآمد روزانه را به عدد 672/000 تومان می رساند. هزینه مورد نیاز برای خرید 96 کیلو گرم ماده اولیه با قیمت کیلویی 5500 تومان برابر با 528/000 تومان خواهد بود. از این رو اگر این دو عدد را از هم کم کنیم میزان سود آوری به ازای هر 8 ساعت کاری برابر با 144/000 تومان خواهد بود.

حاصل ضرب میزان سود آوری روزانه در تعداد روز های هر ماه که در این مقاله 30 در نظر گرفته شده است و جمع حاصل با سود بدست آمده از فروش ضایعات، سود ماهانه دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف را به شرط بسته بندی محصول داخل سلفون بدست خواهد آورد. این عدد برابر با 7/200/000 تومان می باشد. حال اگر برای بسته بندی کارتنی محاسبات را انجام دهیم به عدد 14/400/000 تومان خواهیم رسید.

همانگونه که محاسبه کردیم می توان گفت خرید دستگاه دوخت دستکش یکبار مصرف به تنهایی می تواند از 7 الی 14 میلیون تومان در ماه سود مالی برای کارافرینان در پی داشته باشد. اما اگر دستگاه تولید نایلون را به این خط تولید اضافه کنیم دیگر نیازی به خرید رول نایلون آماده به قیمت 5500 تومان برای هر کیلو گرم نبوده و با توجه به قیمت ماده اولیه درجه یک (4500 تومان برای هر کیلو گرم) برای هر کیلو گرم نایلون 1000 تومان به سود آوری اضافه می گردد.

یعنی با توجه به محاسبات صورت گرفته که بیان کننده مصرف 96 کیلو گرم نایلون در روز است، می توانیم 96 هزار تومان به عدد سود ماهانه برای هر یک از بسته بندی های سلفونی و یا کارتنی اضافه نماییم. از این رو در بسته بندی سلفونی، میزان سود آوری خط تولید دستکش یکبار مصرف شامل دستگاه تولید رول نایلون و دستگاه دوخت دستکش برابر با 10/080/000 تومان و برای بسته بندی کارتنی 17/280/000 تومان خواهد بود.

البته این اعداد با فرض بازاریابی مناسب جهت فروش دستکش حاصل از کار خط تولید در یک شیفت کاری 8 ساعتع در روز و 30 روز کاری در ماه بدست آمده اند. بدیهی است افزایش ساعات کار می تواند در سود آوری بیشتر موثر باشد.

از طرفی همانگونه که بیان شد دستگاه دوخت توان تولید 960 بسته در هر 8 ساعت کاری دارد که از نظر وزنی 96 کیلو گرم خواهد بود. اما دستگاه تولید نایلون ظرفیتی معادل 30 کیلو گرم در ساعت دارد. یعنی در 8 ساعت کاری 240 کیلو گرم نایلون رول شده تولید می نماید.

به عبارت دیگر حدود 144 کیلو گرم مازاد مصرف دستگاه دوخت نایلون برای فروش در روز نیز تولید می گردد. با احتساب سود 1000 تومان برای هر کیلو گرم رول نایلون عاج دار می توان گفت که روزانه 144 هزار تومان نیز به سود آوری خط تولید دستکش نایلونی اضافه می شود. بنابراین 4/320/000 تومان حاصل از فروش نایلون مازاد در ماه به سود آوری خط تولید اصافه می گردد.

از این رو سودآوری خط تولید دستکش یکبار مصرف برای بسته بندی سلفونی تا 14/400/000 تومان و برای بسته بندی کارتنی تا 21/600/000 تومان قابل افزایش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید