دستگاه دوخت پرفراژ نایلون خط تولید کیسه زباله

به نظر شما خط تولید کیسه زباله می تواند شامل چه دستگاه هایی باشد؟ دستگاه های دوخت و پرفراژ نایلون در چه انواعی ساخت می گردند؟ نایلون زباله در سایز های مختلفی تولید می گردد. کیسه زباله علاوه بر منازل در بیمارستان ها و بسیاری از مراکز درمانی و … که تولید زباله می کنند، […]

ادامه ی مطلب