تولید دبه پلاستیکی توسط دستگاه پلاستیک بادی فرمانی

دستگاه پلاستیک بادی

تولید دبه پلاستیکی توسط دستگاه پلاستیک بادی انجام می گیرد. حال به نظر شما بهترین دستگاه های بادی را کدام شرکت می سازد؟ فرمانی، قربانی و راد ماشین دستگاه های با کیفیتی می سازند.

تولید دبه از دیرباز در ایران یکی از شغل های کاربردی بوده است. دبه های پلاستیکی که سایز های مختلفی داشته و از آن ها برای نگهداری انواع مایعات بهره برده می شود، توسط دستگاه های پلاستیک بادی تولید می گردند.
دستگاه های پلاستیک بادی در ایران توسط شرکت های متعددی طراحی و ساخت می شوند. از جمله بهترین ماشین ساز های ایرانی که به ساخت دستگاه پلاستیک بادی و خط تولید انواع دبه می پردازند می توان به شرکت قربانی، فرمانی و راد ماشین اشاره نمود.

شرکت های سازنده دستگاه پلاستیک بادی

اگر بخواهیم از قدیمی ترین ماشین ساز ها که دستگاه پلاستیک بادی می سازند نام ببریم می بایست به ماشین سازی فرمانی، قربانی، موسی خانیان و زینتی اشاره کنیم.
اما توسعه ماشین سازی در ایران و گسترش دانش الکترونیک و مکانیک سبب شده است که شرکت هایی نظیر راد ماشین نیز با ساخت دستگاه های پلاستیک بادی با کیفیت بتوانند در بازار رقابت حرف هایی برای گفتن داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید