دستگاه تزریق پلاستیک پت خط تولید پریفرم بطری آب معدنی

دستگاه تزریق پلاستیک

اصلی ترین ماشین صنعتی در خط تولید بطری آب معدنی دستگاه تزریق پلاستیک می باشد. آیا با وظایفی که دستگاه تزریق پلاستیک در این خط تولید دارد، آشنا هستید؟ دستگاه تولید پریفرم یا همان دستگاه تزریق تولید پریفرم یا پت چه تفاوتی با دستگاه تولید درب بطری آب معدنی دارد؟ منظور از دستگاه تولید بطری آب معدنی کدام یک از ماشین آلات خط تولید بطری آب معدنی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ما را با ادامه مطالعه این مقاله همراهی کنید؟

خط تولید بطری آب معدنی

اگر بخواهیم بصورت اجمالی ماشین آلات خط تولید بطری آب معدنی و سایر بطری های پت را نام ببریم، دو دستگاه تزریق پلاستیک که از نظر مشخصات با یکدیگر متفاوت هستند و دستگاه بادکن پت در این لیست قرار خواهند داشت. یکی از دستگاه های تزریق پلاستیک مخصوص تولید پریفرم بوده و دیگری به منظور تولید درب بطری در نظر گرفته شده است. امروزه هر یک از مشتریان ما به یکی از این ماشین آلات نام دستگاه تولید بطری آب معدنی را اطلاق می کند.

دستگاه تولید بطری آب معدنی

برخی بر این باورند که برای تولید بطری آب معدنی کافی است که یک دستگاه بادکن پت خریداری گردد. بنابراین این ماشین را با عنوان دستگاه تولید بطری آب معدنی می شناسد. در حالی که بسیاری دیگر دستگاه تولید پریفرم را بعنوان اصلی ترین دستگاه در خط تولید بطری آب معدنی بشمار می آورند. از این رو نقطه نظرات مشتریان در مورد این خط تولید متنوع می باشد.

دستگاه تولید پریفرم

از آنجایی که پریفرم عامل اصلی در تولید بطری آب معدنی و دیگر نوشیدنی ها قلمداد می گردد، دستگاه تزریق تولید پریفرم را می توان اصلی ترین ماشین در خط تولید بطری پت بشمار آورد. دستگاه تزریق مناسب برای تولید پریفرم در حقیقت شامل ویژگی هایی است که با مشخصات محصول و قالب آن بایستی مطابقت نماید. از جمله این ویژگی ها می توان به ظرفیت واحد تزریق، قدرت گیره و فاصله بین تایبار های آن اشاره نمود.

ظرفیت تزریق از این جهت مورد توجه است، که با توجه به وزن هر پریفرم و نیز تعداد کویته های قالب موجود وزن کلی می بایست کمتر از توان تزریق دستگاه باشد. از طرفی گیره دستگاه باید ضمن قدرت مناسب جای کافی برای قرار گرفتن قالب داشته باشد. معمولا در محاسبه ظرفیت تزریق مناسب برای دستگاه تزریق پریفرم مجموع وزن محصول را بر عدد ۰٫۷ یا ۰٫۸ تقسیم می کنیم.

دستگاه تولید درب بطری آب معدنی

همانگونه که قبلا بیان کردیم، دستگاه تولید درب بطری آب معدنی نیز یک دستگاه تزریق پلاستیک می باشد. تفاوت این ماشین با دستگاه تزریق پلاستیک پریفرم از نظر ظاهری در ابعاد واحد های گیره، تزریق و نیز بدنی فلزی است. اما بطور کلی دستگاه تولید پریفرم قدرتمتد تر و بطبع آن گران قیمت تر از دستگاه تولید درب بطری است. در حقیقت دستگاه تولید درب بطری آب معدنی یک دستگاه تزریق پلاستیک معمولی بشمار می آید.

دیدگاهتان را بنویسید