قیمت دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۶۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک

قیمت دستگاه تزریق پلاستیک در خرید ماشین آلات نسبتا کوچک تفاوت زیادی نمی کند. بعنوان مثال تفاوت اندکی میان قیمت خرید دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۵۰ تن و یا ۱۶۰ تن وجود دارد. این اختلاف قیمت میان دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۰ تن با ماشین آلات مورد اشاره بیشتر می شود اما با این حال نسبت به اختلاف قیمت دستگاه های بزرگتر عدد بسیار کوچکتری می باشد. پارامتر های مهمی که در تعیین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک موثر هستند را بارها در مقالات این سایت بیان کرده ایم. در این مقاله قصد داریم به تشریح مشخصات فنی دستگاه های تزریق پلاستیک ۱۰۰، ۱۴۰، ۱۵۰ و نیز ۱۶۰ تن بپردازیم. این ماشین آلات نقش پر اهمیتی در تولید قطعات پلاستیکی کوچک و سبک ایفا می کنند.

قیمت دستگاه تزریق پلاستیک

مهم ترین پارامتر هایی که در تعیین قیمت دستگاه تزریق پلاستیک موثر هستند عبارت اند از:

 • فاصله بین میله های راهنما
 • وزن و یا ظرفیت تزریق دستگاه که به گرم بیان می گردد
 • قدرت گیره دستگاه که معمولا به تن بیان می شود
 • کورس بازشو گیره که در تعیین ابعاد محصول موثر است
 • حداقل و نیز حداکثر ارتفاع قالب
 • و …

البته بجز موارد مورد اشاره بالا، سروموتور و یا معمولی بودن دستگاه و نیز کیفیت و برند قطعات بکار گرفته شده در ساخت دستگاه تزریق پلاستیک در تعیین و اختلاف قیمت دستگاه مذکور موثر می باشند. بطور کلی قطعات که در ساخت واحد های مختلف دستگاه تزریق پلاستیک کاربرد دارند، در تعیین قیمت موثر هستند. بخش های اصلی یک دستگاه تزریق پلاسیک عباروت اند از:

 • واحد تزریق
 • واحد گیره
 • واحد هیدرولیک
 • واحد کنترل
 • واحد پران

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۰ تن بسته به نوع سیلندر ماردونی که بر روی آن نصب می شود ۱۰۰ الی حدود ۲۰۰ گرم ظرفیت تزریق خواهد داشت. از این رو می توان به آن دستگاه تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرمی و یا دستگاه تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرمی نیز اطلاق نمود. فاصله بین میله های راهنما برای این ماشین پرکاربرد صنعتی تقریبا ۳۸*۳۸ سانتی متر است. کورس بازشو گیره دستگاه مذکور معمولا بالاتر از ۳۰ سانتی متر و حداقل و حداکثر ارتفاع قالب برای آن ۱۸ و ۴۰ سانتی متر است.

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن با توجه به کلاس سیلندر ماردون آن از ظرفیت تزریق بالغ بر ۲۰۰ گرم الی ۳۰۰ گرم برخوردار می باشد. فاصله بین میله های راهنمای این دستگاه بیش از ۴۲ سانتی متر، کورس بازشو بیش از ۳۵ سانتی متر و حداقل و احاکثر ارتفاع قالب برای آن ۱۵ و ۴۲ است. از این رو مشخصا تفاوت اندک قیمت دستگاه تزریق پلاستیک با مشخصاتی که اختلاف کمی دارند، قابل توجیه می باشد.

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۵۰ تن

این دستگاه نیز از ۲۱۰ الی ۳۰۰ گرم ظرفیت تزریق دارد. فاصله بین تایبار ها برای این دستگاه ۴۲*۴۲ سانتی متر، کورس بازشو گیره ۳۵ سانتی متر و نیز حداقل و حداکثر ارتفاع قالب ۱۸ و ۴۲ سانتی متر است. مشاهده می شود که از نظر مشخصات فنی تفاوت چندانی بین این دستگاه و ماشین ۱۴۰ تنی وجود ندارد. از این رو قیمت دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۵۰ تن از اختلاف بسیار اندکی برخوردار است.

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۶۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۶۰ تن دارای مشخصات فنی تقریبا مشابهی با دستگاه تزریق پلاستیک ۱۵۰ تن می باشد. معمولا با توجه به اختلاف اندکی که بین قیمت دستگاه های تزریق پلاستیک ۱۴۰، ۱۵۰ و ۱۶۰ تن وجود دارد، توصیه می کنیم که دستگاه تزریق پلاستیک ۱۶۰ تن خرید نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید