دستگاه دوخت پرفراژ رولی خط تولید نایلون فریزر

امروزه مشاهده می شود که کیسه فریزر و زباله بصورت رولی در منازل استفاده می گردد. آیا با دستگاه های دوخت و پرفراژ کاربردی در خط تولید نایلون فریزر آشنا هستید؟ به نظر شما چگونه می توان یک خط تولید نایلون فریزر و یا زباله راه اندازی نمود؟ کیسه فریزر و کیسه زباله از جمله […]

ادامه ی مطلب