فرم استخدام نیرو

مجموعه رادماشین جهت تکمیل کادر اداری و دفتری خود بصورت حضوری و دورکاری بسته به نیاز از میان واجدین شرایط اقدام به استخدام می نماید.
مشاغل مورد نیاز:
۱. مطلب نویس جهت تولید محتوا برای سایت های شرکت
۲. منشی
۳. مدیر امور اداری
و پرسنل دفتری
بدیهی است که با توجه به مشاغل مدنظر فقط فرم متقاضیان خانم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت نیاز به نیروی آقا متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
جهت ارسال مشخصات خود لطفا فرم استخدام نیرو در زیر را پر کنید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید